Polityka prywatności

 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego
przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej
https://foto-wideo.info lub https://bilous.pl

 

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest firma

 

STUDIO-FOTO-ART GALERIA MAŁGORZATA BIŁOUS
ul. Henryka Sienkiewicza 3 59-900 Zgorzelec NIP 6151193282
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres studio@bilous.pl

 

Skrócona Wersja – Najważniejsze Informacje

 

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą
wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Korzystamy z narzędzi analitycznych np. Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich
odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy  poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC
dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies
masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z
cookies analitycznych, czy nie.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże
się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies
marketingowych, czy nie.
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w
serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji
wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak
Facebook czy LinkedIN.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

Dane Osobowe


Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest
firma

STUDIO-FOTO-ART GALERIA MAŁGORZATA BIŁOUS
ul. Henryka Sienkiewicza 3 59-900 Zgorzelec NIP 6151193282

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku
do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych
osobowych poniżej).

 

Uprawnienia.

 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem.


Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.


Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.


Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że
wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich
czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w
ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w
ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy
przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na
Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres
studio@bilous.pl . Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały
wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz
wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa,
NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy
prawa.

 

Przetwarzanie Twoich Danych


W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również
przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres
e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne
dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu
odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby
wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej
usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona
przed potencjalnymi roszczeniami.

 

Pliki Cookies I Inne Technologie Śledzące


Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by
zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki
specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze
możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.
Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak
również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych,
wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików
cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało
opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka.

 

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób
odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do
przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z
Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach
mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz
zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

 

Marketing.

 

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie
reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików
cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z
cookies marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów
społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania,
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

 

Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie
są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 STUDIO-FOTO-ART GALERIA MAŁGORZATA BIŁOUS.