Pewnie wiele osób zastanawia się, jak wygląda ślub ewangelicki, czyli protestancki, a dokładniej czym różni się od ślubu katolickiego? Dziś chcemy opowiedzieć Wam, że w kościele ewangelickim ślub to przede wszystkim znak przymierza między mężczyzną a kobietą, które zawierają oni w obecności Boga, a także zebranych świadków. Tak naprawdę nie ma on nic wspólnego z sakramentami, dlatego też uroczystość ma nieco inny przebieg niż w przypadku ślubów, które są popularne w naszym kraju, czyli tradycyjnych ślubów katolickich. Mieliśmy tę przyjemność, że udało nam się poznać mnóstwo różnych par, które też wiązały się ze sobą, składając przysięgę w różny sposób. Dziś chcemy opowiedzieć Wam o ślubie ewangelickie, który mieliśmy przyjemność fotografować.

Różnica między ślubem protestanckim a ślubem kościelnym

Podstawowa różnica dotycząca ślubu protestanckiego a katolickiego polega na tym, w zupełnie inny sposób postrzega się małżeństwa. W kościele ewangelickim małżeństwo nie jest sakramentem, a naturalnym etapem dorosłego człowieka i jego życia, a także sposobem, który Bóg przygotował dla ludzi. Istotny jest to że nie każdy musi wstępować w związek małżeński, a także że nie musi się to w ogóle odbywać w budynku kościoła. Przed Bogiem istotny i ważny jest każdy ślub, w którym małżonkowie przysięgają sobie wstąpienie w związek małżeński, w obecności przynajmniej dwóch świadków.

W kościele ewangelickim, w myśl nauk biblijnych, uznaje się, że związek małżeński jest naturalnym stanem rzeczy, który został stworzony przez Boga. Co więcej, nie znajdziemy tam z tych nauk małżeńskich w dokładnym tego słowa znaczeniu, jak to miewa miejsce w kościele katolickim. Przyszli małżonkowie spotykają się jednak z pastorem, by umówić kwestie przebiegu ceremonii, a także rozmawiają o tym, czym jest dla nich małżeństwo. Różnica polega również na tym, że ślub protestancki wymaga dodatkowo osobnego stawienia się w urzędzie, w celu podpisania dokumentów ślubu cywilnego, gdy nie podpisujemy podczas ślubu ewangelickiego konkordatu. Tak naprawdę nie mają również znaczenia to, gdzie została złożona przysięga, ale istotne jest to, by obecni byli świadkowie, który fakt ten potwierdzą. Odnośnie świadków, wcale nie muszą być oni protestantami, ani też nie ma żadnych wymagań stawianych wobec nich. Ciekawe jest również to, że protestanci mają pełną swobodę w wyborze formy życia intymnego, oczywiście przy tym, by odbywało się ono wyłącznie wewnątrz małżeństwa.

Jak wygląda przebieg ceremonii w kościele ewangelickim?

W związku z tym, że w Biblii nie ma szczególnych informacji, dotyczących przebiegu ceremonii, dlatego narzeczeni wraz z pastorem mają ogromną swobodę w tej kwestii. Najczęściej jednak ślub po prostu zaczyna się od powitania zgromadzonych gości, po czym poznać wygłasza kazanie poprzedzone kilkoma pieśniami, a następnie następuje część modlitewna. W tej części zarówno pastor, jak i ewentualnie rodzice przyszłych małżonków, modlą się o błogosławieństwo dla pary. Kolejnym etapem jest przysięga, która tak naprawdę nie istnieje. Tak, protestancka przysięga małżeńska po prostu nie ma jednej formuły. W większości przypadków narzeczeni wraz z pastorem ustalają samodzielne. Jednak muszą być spełnione pewne wytyczne, by była ona ważna. Tak naprawdę istotne jest tutaj symboliczne założenie obrączek. Po zakończeniu przysięgi odśpiewuje się ostatnią pieśń, po której można już gratulować małżonkom.

Jak widzicie, w trakcie ślubu protestanckiego nie znajdziemy tutaj popularnego u nas błogosławieństwa młodych przez ich rodziców dziadków, czy nawet chrzestnych, a uroczystość odbywa się od razu, bez żadnego poprzedzania. Co więcej, świętowanie tego wydarzenia również wygląda nieco inaczej. Tradycyjne na wesele zobowiązuje do zaproszenia gości od razu do stołu, gdzie czeka na nich pyszny obiad. W kościele protestanckim świętowanie odbywa się nieco inaczej, a goście tuż po zakończeniu ceremonii, chętnie sięgają po trunki, którymi mogą wznieść toast za parę młodą. Tak naprawdę pierwszym posiłkiem i jest kolacja, która odbywa się już w godzinach wieczornych. Różnicą jest również to, że nie znajdziemy tutaj miejsca na oczepiny. To, co z pewnością łączy tego typu wesele, to tańce i dobra zabawa.